ضوابط و مقررات

ضمن ابراز خرسندی از حسن سلیقه شما در انتخاب هتل بین الحرمین قوانین و مقرارت هتل بشرح زیر به حضورتان اعلام میگردد. پیشاپیش اقامتی خوش همراه با خاطره ای ماندگار برایتان آرزومندیم.

سوالات متداول میهمانان

سن قانونی میهمانان برای پذیرش

سن قانونی برای پذیرش اتاق حداقل 18 سال است.

زمان ورود و خروج

ساعت رسمی تخلیه اتاق حداکثر ساعت ۱۲ ظهر و تحویل اتاق ساعت ۱۴ است.

قوانین جریمه

در صورت عدم توافق مکتوب قبلی، چنانچه پس از واریز مبلغ رزرو و دریافت برگ تایید به هر دلیل رزرو توسط متقاضی لغو شود، میزان خسارتی که باید پرداخت شود (از مبلغ پیش‌ پرداخت کسر شود) به شرح زیر محاسبه خواهد شد؛ الف) اگر متقاضی تا ۲۰ روز قبل از زمان رزرو شده برای استفاده، نسبت به لغو آن اقدام کند، هیچ گونه جریمه‌ای تعلق نخواهد گرفت. ب) از ۲۰ روز تا ۱۱ روز قبل از ورود مهمان به واحد اقامتی، مبلغ ۲۰ درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق ج) از ۱۰ روز تا شش روز قبل از ورود مهمان به واحد اقامتی، مبلغ ۳۰ درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق د) از پنج روز تا ۴۸ ساعت قبل از ورود مهمان به واحد اقامتی، مبلغ ۵۰ درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق ه) از ۴۸ ساعت قبل تا زمان ورود مهمان، مبلغ ۷۰ درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق

قوانین متداول

اگر رزرو شما، توسط هتل پذیرفته شود، اقامت شما تحت قوانین استاندارد و شرایط اقامت هتل قرار میگیرد. همچنین هتل می تواند به صورت اختیاری، رزرو شما را لغو کند در صورتی که هتل به این نتیجه برسد که اطلاعات ارائه شده، جعلی یا ناقص است. شرایط و ضوابط رزرو باید طبق قانون جمهوری اسلامی ایران باشد.

قوانین ابطال و عدم مراجعه میهمان

هرگونه تاخیر در برنامه ورود و یا کنسل رزرو می بایست در موعد رزرو به هتل اطلاع داده شود در غیر این صورت میزان خسارتی که باید توسط مشتری پرداخت گرد به شرح ذیل است: تغییر تاریخ، ابطال رزرو قبلی و انجام رزرو در تاریخ جدید هر دو تابع مقررات مندرج در بند های مرتبط همین آئین نامه خواهد بود. در محدوده زمانی بین صدور برگ تائید رزرو تا ۴۸ ساعت قبل از ورود میهمان به هتل ( ساعت رسمی ورود به اتاق ۱۴ می باشد ) مبلغ ۲۰ درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق. در محدوده ۴۸ ساعت تا ۲۴ ساعت قبل از ورود به اتاق، مبلغ ۵۰ درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق. از ۲۴ ساعت قبل تا زمان ورود، مبلغ ۷۰ درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق.

مقررات وارد نمودن خسارت

هر گونه خسارت وارده به اتاق ها و فضای عمومی هتل که به نسبت نوع و میزان خسارت وارده، و با نظر کارشناسی هتل تعیین می گردد و میهمان موظف به پرداخت جریمه (جبران خسارت) تعیین شده خواهد بود

تماس با ما

با ما در ارتباط باشید

اتاق ها

بهترین پکیج

error

رزرو کنید

Instagram